Výkladní skříň

seznamte se s naší prací

Webové stránky pro Montessori mateřskou školku s autorskou grafikou.

Vytvářet webové stránky pro instituce jako jsou základní školy, umělecké školy nebo mateřské školy vždy s sebou přináší možnost mírně experimentovat. I zde jsme měli možnost drobného experimentu, kdy zákazník dodal svoji vlastnoručně nakreslenou grafiku a pro nás vznikla výzva z takto nakreslených obrázků sestavit web.

Součástí webových stránek je i heslem uzamčená sekce pro rodiče, kde si mohou prohlédnout fotografie z činnosti jejich dětí ve školce.

Součástí webových stránek je i systém pro správu agendy školky jako např. docházka dětí.